Yönetim

SAHİBİ/OWNER

Ebubekir S. KORKMAZ

Türkiye Kamu Çalışanlar Vakfı (TÜRKAV) adına


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/MANAGING EDITOR

Doç. Dr. Tuba TOMBULOĞLU- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


BAŞ EDİTÖR/EDİTOR IN CHİEF

Doç. Dr. Tuba TOMBULOĞLU- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


ALAN EDİTÖRLERİ/FIELD EDITORS

Arkeoloji

Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU-Aksaray Üniversitesi


Coğrafya
Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ – Gazi Üniversitesi


Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Cemile Kınacı BARAN – AHBV Üniversitesi


Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Hakan AKDAĞ – Mersin Üniversitesi


Felsefe

Prof. Dr. Ferhat AĞIRMAN – Pamukkale Üniversitesi


Filoloji
Doç. Dr. Hasan Kazım KALKAN – Milli Eğitim Bakanlığı


Güzel Sanatlar

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL- Süleyman Demirel Üniversitesi


Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL – AHBV Üniversitesi


Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Hakan Alp TÜRKER-Mersin Üniversitesi


İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Şahin KIZILABDULLAH – Ankara Üniversitesi


İletişim Bilimleri
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN – Selçuk Üniversitesi


İşletme

Doç. Dr. Muhammet SAYGIN-Mersin Üniversitesi


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Erol TURAN – Kastamonu Üniversitesi


Maliye
Dr. Ömer Faruk KORKMAZ- Giresun Üniversitesi


Sosyoloji
Prof. Dr. Bülent ŞEN – Tarsus Üniversitesi


Tarih
Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM- İstanbul Üniversitesi


Turizm
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇETİNER – AHBV Üniversitesi


Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU-Gazi Üniversitesi


Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ – Kırıkkale Üniversitesi


HALKLA İLİŞKİLER/PUBLIC RELATIONS

Doç. Dr. Elvin YILDIRIM- İstanbul Aydın Üniversitesi


KAPAK TASARIM

Doç. Dr. Fuat Serkan SAY- Mersin Üniversitesi


EDİTÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Mustafa TEKELİ


DİL EDİTÖRLERİ / LANGUAGE EDITORS

İNGİLİZCE EDİTÖR/ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Doç Dr. Eralp ERDOĞAN – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi


RUSÇA EDİTÖR/RUSSIAN LANGUAGE EDITOR
Dr. Yusuf KILIÇASLAN 


TÜRKÇE EDİTÖR/TURKISH LANGUAGE EDITOR
Doç. Dr. İsmail YAVUZÖZTÜRK – Mersin Üniversitesi
Mehmet Gönüller


TEKNİK SORUMLULAR

Onur YILDIZ


Halil Can AKGÜL


SEKRETERYA/ SECRETARIAT

 Ahmet KORKMAZ

Fatih BOSTANCI


Halil Can AKGÜL


İsmail Hulusi ŞENYIL


Onur YILDIZ


Umut YOLSEVER


İNDEKS KOORDİNATÖRÜ

Halil Can AKGÜL