Hakkımızda

1989 yılında kurulan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV), Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlamış kurumsal bir yapı olup; aziz Türk milletinin yüksek menfaatlerinden ve mukaddesatından asla vazgeçmeyen bir memur hareketinin yılmaz ve yıkılmaz öncüsü konumundadır. TÜRKAV, kamuda liyakat ilkesini hâkim kılmak için demokratik mücadele veren, “hak, kuvvetlinin değil haklınındır” prensibini benimseyen ve mensubu olduğumuz aziz Türk milletine gönülden bağlı liyakatli kadroların yetişmesi ve bu kadroların yönetim kademelerinde bulunması için çalışmaktadır. TÜRKAV, üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerçekleştirdiği gibi üyelerinin mesleki bilgilerini, görgülerini ve becerilerini arttırmak için çalışmalar yapmakta; kamunun ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve stratejik konularda araştırmalarda ve incelemelerde bulunarak yaptığı çalışmaları kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

TÜRKAV bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kamu Yönetimi Enstitüsü, 2021 yılı itibariyle literatüre katkı sağlamak ve Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında Türk üniversitelerinin sayısını artırmak amacıyla Sosyal Bilimler Dergisi yayımlama kararı almıştır. Literatüre katkı sağlayacak ve akademinin kurumsallaşmasına katkı sunacak TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi’nin, Yaz ve Kış olmak üzere yılda iki sayı yayımlanması ve gerekli kriterleri yerine getirerek kısa sürede ulusal ve uluslararası indekslerde taranması öngörülmektedir.