BİLİM KURULU

BİLİM KURULU/ SCIENCE BOARD

Prof. Dr. Adem SEZER – Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Çağatay KILIÇ – Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan GÖKSU – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HAYTA – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ÇEPNİ – Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhi ERSOY – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR – Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Beytullah BEKAR – Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM – Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet SOLAK – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK – Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr. Samet ZENGİNOĞLU – Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin ÖNAL – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Turan ŞAHİN – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Emre TEKİNSOY – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf İNEL – Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel NAMAL – Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Afşın ÜNAL – Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK – Milli Savunma Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞENER – Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Alpay GÜNAL – Akdeniz Üniversitesi