BİLİM ve DANIŞMA KURULU

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali TİLBE – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan SAYILIR-Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU-Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Dinçer KOÇ- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan GÖKSU – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Eşref BUHARALI – Ankara Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Gaybullah BABAYAR – Institute of Archaeology of Uzbekistan Academia of Science / Özbekistan-Taşkent

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU- Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN- Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Neslihan DURAK-İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhi ERSOY – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zsombor Tibor RAJKAI – Ritsumeikan University / Japonya-Kyoto

Doç. Dr. Elvin YILDIRIM- İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Esma ÖZDAŞLI- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Farhod MAKSUDOV -Institute of Archaeology of Uzbekistan Academia of Science / Özbekistan-Taşkent

Doç. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM – Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ- İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ-Düzce Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARI-İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞENER – Akdeniz Üniversitesi

Dr. Adem ÇETİN – Ankara Üniversitesi

Dr.  Levent GÖNÜLTAŞ – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Feruza DJUMANİYAZOVA – Ebu Reyhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü / Özbekistan – Taşkent

Dr. Ganbat LKHUNDEV – Mongolian Academy of Sciences / Moğolistan-Ulanbatur

Dr. Sirojiddin USAROV – Semerkant Devlet Üniversitesi / Özbekistan -Semerkant

Dr. Zelfira ŞÜKÜRCİYEVA – Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi /Kırım-Simferpol


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hakan AKDAĞ-Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL -TBMM

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ -Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Üçler BULDUK -Ankara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ŞEN- İstanbul Üniversitesi