BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali TİLBE – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan SAYILIR-Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU-Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Dinçer KOÇ- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan GÖKSU – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Eşref BUHARALI – Ankara Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Gaybullah BABAYAR – Institute of Archaeology of Uzbekistan Academia of Science / Özbekistan-Taşkent

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU- Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN- Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Neslihan DURAK-İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhi ERSOY – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zsombor Tibor RAJKAI – Ritsumeikan University / Japonya-Kyoto

Doç. Dr. Elvin YILDIRIM- İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Esma ÖZDAŞLI- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Farhod MAKSUDOV -Institute of Archaeology of Uzbekistan Academia of Science / Özbekistan-Taşkent

Doç. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM – Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ- İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ-Düzce Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARI-İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞENER – Akdeniz Üniversitesi

Dr. Adem ÇETİN – Ankara Üniversitesi

Dr. Durdona Murodova – Özbekistan Fanlar Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi 

Dr.  Levent GÖNÜLTAŞ – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Feruza DJUMANİYAZOVA – Ebu Reyhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü / Özbekistan – Taşkent

Dr. Ganbat LKHUNDEV – Mongolian Academy of Sciences / Moğolistan-Ulanbatur

Dr. Malika Toxtayeva – Özbekistan Fanlar Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi

Dr. Rahmonali Murodaliyev – Özbekistan Fanlar Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi 

Dr. Sirojiddin USAROV – Semerkant Devlet Üniversitesi / Özbekistan -Semerkant

Dr. Zelfira ŞÜKÜRCİYEVA – Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi /Kırım-Simferpol

ALAN EDİTÖRLERİ/FIELD EDITORS

ALAN EDİTÖRLERİ/FIELD EDITORS

Arkeoloji

Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU-Aksaray Üniversitesi


Coğrafya
Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ – Gazi Üniversitesi


Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Cemile Kınacı BARAN – AHBV Üniversitesi


Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Hakan AKDAĞ – Mersin Üniversitesi


Felsefe

Prof.Dr. Ferhat AĞIRMAN – Pamukkale Üniversitesi


Filoloji
Doç. Dr. Hasan Kazım KALKAN – Milli Eğitim Bakanlığı


Güzel Sanatlar

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL- Süleyman Demirel Üniversitesi


Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL – AHBV Üniversitesi


Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Hakan Alp TÜRKER-Mersin Üniversitesi


İlahiyat
Doç. Dr. Şahin KIZILABDULLAH – Ankara Üniversitesi


İletişim Bilimleri
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN – Selçuk Üniversitesi


İşletme

Doç. Dr. Muhammet SAYGIN-Mersin Üniversitesi


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Erol TURAN – Kastamonu Üniversitesi


Maliye
Dr. Ömer Faruk KORKMAZ- Giresun Üniversitesi


Sosyoloji
Prof. Dr. Bülent ŞEN – Tarsus Üniversitesi


Tarih
Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM- İstanbul Üniversitesi


Turizm
Doç. Dr. Hakan ÇETİNER – AHBV Üniversitesi


Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU-Gazi Üniversitesi


Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ – Kırıkkale Üniversitesi

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hakan AKDAĞ-Mersin Üniversitesi


Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL -TBMM


Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ -Ankara Üniversitesi


Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Prof. Dr. Üçler BULDUK -Ankara Üniversitesi


Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU – Marmara Üniversitesi


Doç. Dr. Ali YURDDAŞ – Manisa Celal Bayar Üniversitesi


Doç. Dr. Tülay Yürekli- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Dr. Öğretim Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU-İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ŞEN- İstanbul Üniversitesi