Cilt 2, Sayı 2

Cilt 2, Sayı 2, Yaz/Haziran 2022


KAPAK


TAM DERGİ METNİ    


JENERİK


Araştırma Makalesi • Research Article

İKİ DEVLET BİR MİLLET RUHUNUN TEZAHÜRÜ: AHMED CAVAD VE “ÇIRPINIRDIN KARADENİZ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME /  The Manifestation of Two States, One Nation Spirit: An Evaluation on Ahmed Cavad and His Poem “Çırpınırdın Karadeniz” (Sayfa1-26)

Prof. Dr. Ruhi ERSOY


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRK YÜZYILI İLE İNSANLIK BİNYILINA DOĞRU: ADİL VE İNSANİ BİR DÜNYA İÇİN SÜPER GÜÇ TÜRKİYE /Towards the Millennium of Humanity with the Turkish Century: Super Power Turkey for a Just and Humane World (Sayfa 27-44)

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRKİYE’DE SEÇİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation on Electional Systems in Turkey (Sayfa 45-68)

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞENER

Nezihe Ülkü EREN


Araştırma Makalesi • Research Article

AVRUPA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME / A General Evaluation on Teaching Turkish in Europe (Sayfa 69-86)

Doç. Dr. Erdinç ASLAN


Araştırma Makalesi • Research Article

KARA MUSTAFA PAŞA’NIN MERZİFON’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ / A General Evaluation on Teaching Turkish in Europe (Sayfa 87-122)

Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN SİYASİ VE EKONOMİK BOYUTLARI VE KAMU DİPLOMASİSİ / Political and Economic Dimensions of Turkey-Azerbaijan Relations and Public Diplomacy (Sayfa 123-140)

Prof. Dr. Giray SAYNUR DERMAN


Araştırma Makalesi • Research Article

BRZEZINSKI’NİN ARDINDAN GÜNCEL TÜRKİSTAN JEOPOLİTİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK / After Brzezinski Re-Thinking Current Turkistan Geopolitics (Sayfa 141-174)

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA

Mustafa Kemal ÖZTOPAL


Araştırma Makalesi • Research Article

OSMANLI FETİH SÖYLEMİNİN BİR YANSIMASI OLARAK SERHAT POLİTİKASI (1526-1566) / Frontier Policy as a Reflection Of The Ottoman Conquest Discourse (1526-1566) (Sayfa 175-192)

Doç. Dr. Mehmet SOLAK


Araştırma Makalesi • Research Article

SİYAH AMERİKA: GETTO’DAN HİPERGETTO’YA / Black America: From Getto to Hypergetto (Sayfa 193-228)

Prof. Dr. Bülent ŞEN


Araştırma Makalesi • Research Article

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 18. YÜZYILDA GÜNLÜK KONUŞMA DİYALOGLARININ KULLANIMI / Use Of Daily Conversation Dialogues in the 18th Century in Teaching Turkish as a Foreign Language (Sayfa 229-264)

Öğr. Gör. Mustafa TEKELİ


YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI (Sayfa 265-269)