Cilt 3, Sayı 4

Cilt 3, Sayı 4, Yaz/Haziran 2023


KAPAK


TAM DERGİ METNİ


JENERİK


Araştırma Makalesi • Research Article

DEPREME MARUZ KALMIŞ KİŞİLERİN DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (BİR DURUM ANALİZİ)

Analyzing Behavioral Tendencies of Individuals Exposed to Earthquakes: A Case Analysis

(Sayfa/Page: 1-23)

Prof. Dr. Tuncay DİLCİ

Cengiz AĞLAR

Tolga KARADAŞ


Araştırma Makalesi • Research Article

ÂŞIKLARIN DİLİNDE KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

Earthquake Centered in Kahramanmaraş in the Language of Minstrels

(Sayfa/Page: 25-74 )

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI


Araştırma Makalesi • Research Article

DEPREMİ SARAYA ANLATMAK: İSTANBUL’DA 1894 ZELZELE-İ AZÎMESİ VE LOUIS SABUNCU’NUN DEPREMİ BİLİMSEL AÇIDAN İZAH GİRİŞİMİ

Telling the Earthquake to the Palace: The Earthquake of 1894 in Istanbul and Louis Sabuncu’s Initiative to Explain the Earthquake Scientifically

(Sayfa/Page: 75-109 )

Arş. Gör. Aykut ELMAS


Araştırma Makalesi • Research Article

1939 BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ’NİN MODERN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMALARI

The Reflections of 1939 Erzincan Earthquake on Modern Turkish Poetry

(Sayfa/Page: 111-160 )

Doç. Dr. Genç Osman GEÇER


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRKİYE’DE YAŞANAN 6 ŞUBAT DEPREMLERİ VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

6 February Earthquakes in Türkiye and the Organization of Turkish States

(Sayfa/Page: 161-176)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ


Araştırma Makalesi • Research Article

BU DEFA ENKAZ SAHNEDE: N. TANER BÜYÜKARMAN’IN GERİYE KALAN OYUNUNDA DEPREM VE TARİHSELLİK

This Time Wreck is on the Stage: Earthquake and Historicity in N. Taner Büyükarman’s Geriye Kalan Play

(Sayfa/Page: 177-198 )

Arş. Gör. Ali KARAHAN


Araştırma Makalesi • Research Article

BÜTÇENİN ADEM-İ TAHSİS İLKESİ GEREĞİ DEPREM VERGİSİ OLARAK ANILAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of The Special Communications Tax Called as Earthquake Tax in Accordance with the Non-earmarking Principle of The Budget

(Sayfa/Page: 199 -214 )

Öğr. Gör. Serhat KURT


Araştırma Makalesi • Research Article

DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPILARIN YATAY VE DÜŞEY DOĞRULTUDAKİ DÜZENSİZLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Investigation of Horizontal and Vertical Irregularity of Structures in the Effect of Earthquake

(Sayfa/Page: 215-231 )

Öğr. Gör. Ülkü ŞİMŞEK ŞENGÜL


Araştırma Makalesi • Research Article

DİNAMİK WEB HARİTALAMADA YENİ BİR DÖNEM: GOOGLE EARTH ENGINE

A New Era in Dynamic Web Mapping: Google Earth Engine

(Sayfa/Page: 233-258 )

Doç. Dr. Zekeriya Fatih İNEÇ


Araştırma Makalesi • Research Article

E-ATIK SORUNSALININ TÜRKİYE’NİN ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA ANALİZİ

The Analysis of The E-waste Issue Within The Scope of Turkey’s Environmental Policies

(Sayfa/Page: 259-293 )

Müberra Yıldırım


Kitap İncelemesi • Book Review

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE KARŞI İDEOLOJİLER

Turkish Nationalism and Counter Ideologies

(Sayfa/Page: 295-302 )

Öğr. Gör. Dr. Selim YILDIZ


Yayın İlkeleri